City Cafe
Adresa: Str. Mihai Viteazu nr.78  Telefon: - -

Hipnotic Caffe
Adresa: P-ta Trandafirilor nr.1  Telefon: - -

Infinity Caffe
Adresa: Str. Gh Marinescu nr.66  Telefon: - -