thumb_350_u53b8_Screen Shot 2016-06-09 at 11.04.49.png

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mureş oferă servicii gratuite absolvenţilor care se înregistrează, în termen de 60 de zile de la absolvire, la agenţia judeţeană din raza de domiciliu, respectiv la punctele de lucru, ori la alţi furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, acreditaţi, în vederea medierii pentru încadrare în muncă. Data absolvirii cursurilor în anul școlar 2015-2016 este 03.06.2016 pentru elevii care au promovat la toate disciplinele, indiferent dacă promovează sau nu examenul de bacalaureat (conform Ordinului MECS 4496/13.07.2015, privind structura anului școlar, cu modificările și completările ulterioare). Elevii care nu au situația școlară încheiată se pot înregistra în evidențele agenției în termen de 60 zile de la data promovării examenului de corigență (data înscrisă în adeverința eliberată de instituția de învățământ).

Pentru înregistrare ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, absolvenţii se vor prezenta cu următoarele documente:

  • 1. actul de identitate, în original şi copie ;
  • 2. adeverinţă medicală cu menţiunea “apt de muncă” sau eventuale restricţii medicale;
  • 3. actele de studii şi calificare sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii formei de învăţământ, în original şi copie.

Ca urmare a înregistrării la AJOFM Mureş, absolvenţii beneficiază de servicii gratuite de: informare şi consiliere profesională, medierea muncii și formare profesională.

Indemnizaţia de şomaj
Absolvenţii, care, într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire, nu s-au încadrat în muncă potrivit pregătirii profesionale, sunt înregistraţi în evidenţele agenţiei, nu urmează o formă de învăţământ, nu realizează venituri sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare, pot solicita acordarea indemnizaţiei de şomaj. Aceasta se acordă timp de şase luni şi este de 250 lei.
Completarea veniturilor salariale
Absolvenţii, înregistraţi în evidenţele AJOFM Mureş, care se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni beneficiază de o primă de încadrare în valoare de 500 lei. Acest drept se solicită în termen de maximum 60 de zile de la data angajării.
Absolvenţii, care primesc indemnizaţie de şomaj, şi se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, în perioada de acordare a indemnizaţiei, beneficiază de o
sumă egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat. Acest drept se solicită în termen de maximum 60 de zile de la expirarea celor 12 luni de la data angajării.

Prime de mobilitate
-primă de încadrare – absolvenţii care, în perioada în care li se acordă indemnizaţie de şomaj, se încadrează în muncă într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea de domiciliu, beneficiază de o primă de încadrare egală cu de două ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data acordării.
-primă de instalare- absolvenţii care, în perioada în care li se acordă indemnizaţie de şomaj, se încadrează într-o altă localitate şi ca urmare a acestui fapt îşi schimbă domiciliul, primesc o primă de instalare egală cu de şapte ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data instalării.

Atât prima de încadrare, cât şi prima de instalare se restituie integral de către angajat dacă încetează raporturile de muncă din motive imputabile lui într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă.

Angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat:
a) o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii;
b) o sumă egală cu de 1,2 ori valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal;
c) o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ superior.

Termenul în care angajatorii pot încheia convenții este de 12 luni de la data absolvirii studiilor.
Persoanele interesate pot obţine informaţii suplimentare la sediul AJOFM Mureş şi la Punctele de lucru Luduş, Reghin, Sighişoara, Târnăveni şi Sovata.


Daca ai vazut ceva interesant, deranjant in oras sau ai o idee despre orice legat de orasul Tirgu Mures, scrie un articol. Exprima-ti ideile prin Mures.ro.
Adauga articolul tau