www.mures.ro

miercuri, iulie 5, 2023
No menu items!
Acasă ȘTIRI ȘEDINȚĂ. Consilierii locali se adună iar în fața calculatorului

ȘEDINȚĂ. Consilierii locali se adună iar în fața calculatorului

În conformitate cu Dispoziţia Primarului, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Târgu Mureş, care va avea loc joi, 28 mai 2020, ora 12ºº, online, cu următorul PROIECT DE ORDINE DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local nr. nr. 363/2011 și a Hotărârii Consiliului local nr. 13/2020.
 2. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, aflate în proprietatea municipalităţii, precum și schimbarea în spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință a unei unități locative.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu – studiu de amplasament pentru construirea a două locuințe pe aceeaşi parcelă, accese şi utilităţi”, Strada Nordului nr. 7 Beneficiari – Proprietari: Gabor Ioan, Gabor Cireşica, Ogrean Ovidiu – Valer şi Ogrean Ioana.
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local nr. 143/25.04.2019 privind acordarea unui sprijin financiar pentru nou-născuți în maternitățile din Târgu Mureș.
 5. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului local nr. 323/28.11.2019 referitoare la concesionarea directă a terenurilor aflate în proprietatea UAT Municipiul Târgu Mureș.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului (teren și construcție) aflat în proprietatea privată a Municipiului Târgu Mureș situat în Târgu Mureș str. Gheorghe Doja nr. 79.
 7. Proiect de hotărâre privind modalitatea de valorificare a terenului în suprafață de 12513 mp situat pe str. Barajului, aparținând domeniului privat al Municipiului Târgu Mureș.
 8. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, aferenţi obiectivului de investiţii ,,Staţie de pompare apă uzată strada Serafim Duicu”.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Târgu Mureș cu localități din zona limitrofă a municipiului în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public.
 10. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş, pentru perioada iunie – august 2020.
 11. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe speciale și amenzi pentru anul 2021, percepute prin Administrația Serelor, Parcurilor și Zonelor Verzi.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea cantității de masă lemnoasă care urmează a fi recoltată în anul 2020 din fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș și modul de valorificare a materialului lemnos rezultat.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de pornire a licitației în vederea vânzării masei lemnoase pe picior ce urmează a fi recoltată în anul 2020 din fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului maxim de pornire a licitației în vederea exploatării și transportul de masă lemnoasă ce urmează a fi recoltată în anul 2020 din fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli referitor la volumul masei lemnoase ce urmează a fi recoltată/valorificată în anul 2020, precum și lucrările necesare a fi executate în fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Utilități Municipale.
 17. Proiect de hotărâre pentru închirierea prin licitație publică, a unui număr de 35 locații aparținând domeniului public al municipiului Târgu Mureș, destinate amplasării de construcţii provizorii, tip chioșc, tonetă sau rulotă pentru activități comerciale la Platoul Cornești, aprobarea documentației de atribuire, aprobarea componenței comisiei de evaluare şi membrii supleanți.
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţiei serviciilor de salubrizare – colectare şi transport deşeuri municipale şi salubrizare stradală – prin acord cadru şi a documentaţiei aferente: Studiu de oportunitate, Caiet de sarcini, Regulamentul de organizare şi funcţionare şi Model de contract.
 19. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 91 din 30 aprilie 2020 referitoare la modificarea și completarea H.C.L. nr. 47 din 30 marie 2020 privind aprobarea suspendării taxelor prevăzute de H.C.L. nr. 106/25. 04. 2019 și H.C.L. nr. 246/26. 09. 2019 în vederea sprijinirii IMM-urilor și persoanelor fizice, întreprinderilor individuale, PFAuri, asociaţiilor şi fundaţiilor din municipiul Târgu Mureș pe durata stării de urgență.
 20. Proiect de hotărâre privind instalarea unor stații de încărcare rapidă pentru autoturismele cu propulsie 100% electrică și propulsie hibridă și operarea acestora pentru a asigura folosirea gratuită de către proprietarii de autoturisme cu propulsie electrică și propulsie hibridă.
 21. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local nr. 246/2019 în vederea scutirii de taxa pentru ocuparea parțială a domeniului public pentru depozitarea materialelor de construcții, schele, containere etc. și de taxa pentru ocuparea parțială a domeniului public pentru organizare de șantier, a proprietarilor de clădiri monument istoric sau de clădiri care fac parte dintr-un ansamblu urban inclus pe lista monumentelor istorice, care execută lucrări de intervenție, pe cheltuială proprie, pentru creșterea performanței energetice ori pentru creșterea calității arhitectural-ambientale.
 22. Proiect de hotărâre privind instalarea unor sisteme de panouri fotovoltaice pe imobilele administrate de Primăria Târgu Mureș.
- Advertisment -

Most Popular

medical.mures.ro – Un reper is spatiul medical local si national

medical.mures.ro este o nouă platformă dedicată atât publicului larg, care poate găsi aici informații despre afecțiuni și sfaturi medicale primare, cât și profesioniștilor din...

PROIECTUL DISCHARGE – un succes pentru cardiologia târgumureșeană

Școala de cardiologie din Târgu Mureș obține, din nou, recunoașterea internațională, prin validarea unui rezultat de excepție: un nou test cu risc scăzut pentru...

SUCCES URIAȘ AL CARDIOLOGILOR TÂRGUMUREȘENI

Angio Computer Tomografia Cardiacă, validată pe plan internațional ca alternativă a coronarografiei invazive. Rezultatele unui studiu al cardiologilor mureșeni a fost publicat în “New...

10 ANI DE MUNCĂ, 4 MILIOANE DE EURO INVESTIȚI ÎN CERCETARE, PROFESIONALISM ȘI INTERNAȚIONALIZARE – SECRETUL SUCCESULUI CLINICII DE CARDIOLOGIE DIN TÎRGU MUREȘ

Congresul CardioNET a debutat miercuri în forță, printr-o serie de prezentări găzduite de Centrul Cultural și de Evenimente din Castelul Teleki din Dumbrăvioara. Cu...

Recent Comments