C onform rezultatelor ultimului recensamânt, desfasurat în anul 2002, municipiul Tîrgu-Mures are 149.577 locuitori. Populatia orasului este structurata pe etnii dupa cum urmeaza: români – 75.317 (50,35%), maghiari – 69.825 (46,68%), tigani – 3.759 (2,51%), germani – 275 (0,18%), alta etnie – 367 (0,17%).

Structura populatiei dupa religie este urmatoarea: ortodocsi – 69.726 (46,62%), reformati – 44.849 (29,98%), romano-catolici – 20.156 (13,48%), greco-catolici – 4.051 (2,71%), unitarieni – 3.891 (2,60%), alte religii (evanghelica de confesiune augustana, evanghelica lutherana sinodo-presbiteriana, adventista de ziua a saptea, baptista, penticostala, crestina dupa Evanghelie) – 6.904 (4,6%).
Tîrgu-Mures este resedinta judetului Mures, judet cu o suprafata de 6.696 km patrati, este situat în zona central-nordica a României, reprezentând aproximativ 3% din întreaga suprafata a tarii.

La 18 martie 2002, potrivit rezultatelor recensamântului, populatia stabila a judetului Mures a fost de 579.862 locuitori (53,2% români, 39,3% maghiari, 7% tigani, 0,3% germani si alte etnii), ocupând locul 14 în ierarhia judetelor tarii, cu o pondere de 2,7%. Fata de recensamântul din 1992, numarul locuitorilor a scazut cu 30.191, respectiv cu 4,9%. În ceea ce priveste structura populatiei pe sexe, în 2002, ca si la recensamântul anterior efectuat în 1992, se mentine o usoara predominare numerica a populatiei de sex feminin: sex masculin – 283.762 (48,9%), sex feminin – 296.100 (51,1%). 48,8% din populatia judetului se afla în mediul urban, iar 51,2 % în mediul rural.

Principalele municipii si orase ale judetului sunt: municipiul Tîrgu-Mures (resedinta de judet) cu 149.577 locuitori, municipiul Reghin – 36.023 locuitori, municipiul Sighisoara – 32.287 locuitori, municipiul Târnaveni – 26.537 locuitori, orasul Iernut –9.440 locuitori, orasul Ludus – 17.407 locuitori, orasul Sovata – 11.568 locuitori.