www.mures.ro

vineri, ianuarie 27, 2023
No menu items!
Acasă ȘTIRI Soós Zoltán își face echipă. CONCURS LA PRIMĂRIE

Soós Zoltán își face echipă. CONCURS LA PRIMĂRIE

Primăria municipiului Târgu Mureș organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de director la Serviciul public Administrația grădinii zoologice

Condiții specifice:
• studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul Științelor inginerești – specializarea Zootehnie,

sau

• studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul Științelor biologice și biomedicale – specializarea Medicină veterinară

• vechime în specialitate – 10 ani

• curs de perfecționare în domeniul protecției animalelor sălbatice constituie avantaj

• cunoașterea unei limbi de circulație internațională, dovedită cu documente care atestă deținerea competenței, constituie avantaj

 

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Condiţii generale de participare la concurs:
• are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

Concursul  se va organiza la sediul Municipiul Târgu Mureş, P-ţa Victoriei, nr.3, Târgu Mureş  și va consta din:
– Proba scrisă
– Interviu

Calendar de desfășurare a concursului:
– 15 martie  2021 – ora 12 – data limită pentru depunerea dosarelor
– 17 martie 2021– ora – 12 –  selecția dosarelor
– 18 martie 2021 – ora 12  – contestații privind selecția dosarelor
– 19 martie 2021 – ora 12 – soluționarea contestațiilor
– 19 martie 2021 – ora 12 – comunicarea rezultatelor la contestații

– 22 martie 2021 – ora 10 – proba scrisă
– 23 martie 2021 –  ora 10 – rezultatul probei scrise
– 24 martie 2021 – ora 10 – contestații privind proba scrisă
– 25 martie 2021 – ora 10 – soluționarea contestațiilor
– 25 martie 2021 –  ora 10 – comunicarea rezultatelor la contestații

– 26 martie 2021 – ora 10 – interviu

– 29 martie 2021 – ora 10 – rezultatul interviului
– 30 martie 2021 – ora 10 – contestații privind interviul
– 31 martie 2021 – ora 10 – soluționarea contestațiilor
– 31 martie 2021 –  ora 10 – comunicarea rezultatelor la contestații
– 31 martie 2021 – ora 10 – rezultatul final

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Municipiului Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, cam. 85 și la secretarul comisiei de concurs, telefon 0265-268330, int.110.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

medical.mures.ro – Un reper is spatiul medical local si national

medical.mures.ro este o nouă platformă dedicată atât publicului larg, care poate găsi aici informații despre afecțiuni și sfaturi medicale primare, cât și profesioniștilor din...

PROIECTUL DISCHARGE – un succes pentru cardiologia târgumureșeană

Școala de cardiologie din Târgu Mureș obține, din nou, recunoașterea internațională, prin validarea unui rezultat de excepție: un nou test cu risc scăzut pentru...

SUCCES URIAȘ AL CARDIOLOGILOR TÂRGUMUREȘENI

Angio Computer Tomografia Cardiacă, validată pe plan internațional ca alternativă a coronarografiei invazive. Rezultatele unui studiu al cardiologilor mureșeni a fost publicat în “New...

10 ANI DE MUNCĂ, 4 MILIOANE DE EURO INVESTIȚI ÎN CERCETARE, PROFESIONALISM ȘI INTERNAȚIONALIZARE – SECRETUL SUCCESULUI CLINICII DE CARDIOLOGIE DIN TÎRGU MUREȘ

Congresul CardioNET a debutat miercuri în forță, printr-o serie de prezentări găzduite de Centrul Cultural și de Evenimente din Castelul Teleki din Dumbrăvioara. Cu...

Recent Comments

podshipnik_Excag on Ard baloții și un tractor!
podshipnik_Excag on Ard baloții și un tractor!